Bereket şu üç şeydedir

Bereket şu üç şeydedir

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Selmân el-Fârisi (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Bereket şu üç şeydedir: Toplu halde yemek, tirit ve sahur yemeği.

(Camiussağir-3202)