Benim, Sahabîlerimin ve benden önceki peygamberlerin halifeleri

Benim, Sahabîlerimin ve benden önceki peygamberlerin halifeleri

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ali bin Ebî Talip (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

"Size benim, Sahabîlerimin ve benden önceki peygamberlerin halifelerinin kimler olduğunu bildireyim mi? Onlar Allah yolunda O'nun rızâsı için Kur'ân'ı ezberleyen ve mânâsını düşünerek devamlı okuyanlarla, benim ve onların sözlerini başkalarına nakledenlerdir."

(Camiüssağir-2875)