Bediüzzaman'ın Volkan yazıları

Bediüzzaman'ın Volkan yazıları

Meşrutiyet dönemi osmanlı uleması ve aydınları sorulara cevap aradılar

A+A-

Risale Haber-Haber Merkezi

19. yüzyılın sonlarıyla bu yüzyılın başında İslam uleması ve aydınları islam dünyasının içine düştüğü çıkmazdan kurtulması için değişik görüşler ileri sürdüler. Hemen hepsinin dayanağı ve referansı Kur 'an ve Sünnetti.
Ayrıldıkları nokta Kur 'an ve Sünneti kavramakla ilgili anlayış ve yorum farkı idi. Yeniden islama dönüşle ancak kurtulabileceğimiz hususunda kimsenin itirazı yoktu. Geri kalışımızın asıl nedeni islamdan ve şeriattan uzak kalışımız ya da islamı ve şeriatı hakkıyla tatbik edemeyişimizdi. Önemli olan bu yeni dönemde ve bu yeni dünyada islamı nasıl uygulayacaktık. İslami düşünceye yeniden nasıl hayatiyet kazandırılacak.

Batı rönesansının ürettiği yeni teknoloji karşısında ne tür bir tavır ve tutum takınılacak? İşte Meşrutiyet dönemi osmanlı uleması ve aydınları bu ve benzeri sorulara cevap aradılar. Bu dönemin ulema ve aydınlarının bir bölümü gelenekçi bir islamı savunurken diğer bir bölümü islamı çağın gereklerine ve koşullarına göre yeniden yorumlamayı tez olarak öne çıkaran yenilikçiler oldu.

Bediüzzaman Said Nursi'de fikirlerini bu ortamda beyan etmişti. Bediüzzaman'ın Volkan gazetesindeki yazıları bu kitapta.

Kitaba ulaşmak için TIKLAYINIZ