Bediüzzaman: Yüksekten bakmak isteyen dessas bir papaza cevap

Bediüzzaman: Yüksekten bakmak isteyen dessas bir papaza cevap

Tükürün laînin o hayâsız yüzüne!

Risale Haber-Haber Merkezi

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Rumûz adlı eserinden bölümler.)

Yüksekten bakmak isteyen dessas bir papaza cevap

Bir adam seni çamurda düşürmüş, öldürüyor. Ayağını senin boğazına basmış olduğu halde istifham-ı istihfafıyla sual ediyor ki: “Mezhebin nasıldır?” Buna cevab-ı müskit, küsmekle sükût edip yüzüne tükürmektir. Tükürün laînin o hayâsız yüzüne!

Ona değil, hakikat namına şudur:
1. S - Din-i Muhammed nedir?
C - Kur’ân’dır.

2. S - Fikir ve hayata ne verdi?
C - Tevhid ve istikamet.

3. S - Mezâhimin devası nedir?
C - Hurmet-i ribâ ve vücub-u zekâttır.

4. S - Şu zelzeleye ne der?
C -2 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ...1 - وَاَنْ لَيْسَ لِـْلاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعٰى

1 : “Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!” Tevbe Sûresi, 9:34. 
2 : İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” Necm Sûresi, 53:39.

Said Nursi