Bediüzzaman: Tekebbür (kibir) küçüklük alâmetidir

Bediüzzaman: Tekebbür (kibir) küçüklük alâmetidir

Her bir insan için, içinde görünecek ve onunla nâsı temâşâ edecek

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin MÜNÂZARAT eserinden bölümler.)

Bismillahirrahmanirrahim

SUAL: Neden tekebbür küçüklük alâmetidir?

CEVAP: Zira, her bir insan için, içinde görünecek ve onunla nâsı temâşâ edecek bir mertebe-i haysiyet ve şöhret vardır.

İşte, o mertebe eğer kamet-i istidadından daha yüksek ise; o, o seviyede görünmek için tekebbür ile ona uzanıp tetavül ve tekebbür edecektir.

Şayet kıymet ve istihkakı daha bülend ise, tevazu ile tekavvüs edip ona eğilecektir.