Bediüzzaman: Tâcirim, hem de kimyagerim

Bediüzzaman: Tâcirim, hem de kimyagerim

İki madde var, mezc ettiriyorum

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin MÜNAZARAT adlı eserinden bölümler.)

(Zindan-ı atâlete düştüğümüzün sebebi nedir?)

Seyahatimde beni tanımayanlar kıyafetime bakıp, beni tâcir zannedip derlerdi ki:

Sual: Sen tâcir misin?

Cevap: Evet, tâcirim, hem de kimyagerim.

Sual: Nasıl?

Cevap: İki madde var, mezc ettiriyorum. Bir tiryak-ı şâfi, bir elektrik-i muzî tevellüd eder.

Sual: Nerede bulunur?

Cevap: Medeniyet ve fazilet çarşısında, cephesinde insan yazılan ve iki ayak üstünde olan sandık içindeki, üstüne kalb yazılan siyah ve pırlanta gibi parlak olan bir kutudadır.

Sual: İsimleri nedir?

Cevap: İman, muhabbet, sadâkat, hamiyet.

Ceride-i Seyyare,
Ebu Lâşey,
İbnüzzaman,
Ehu'l-Acâib,
İbn-u Ammi'l-Garâib,
Bediüzzaman Said Nursî