Bediüzzaman: Siyasetinin özelliği fitnekârlık, ihtilâftan istifade, alçaklık, yalancılık, tahripkârlık

Bediüzzaman: Siyasetinin özelliği fitnekârlık, ihtilâftan istifade, alçaklık, yalancılık, tahripkârlık

Şu alçak siyasettir ki, K.T.T.’yi zahiren tel’in ettiği halde, gizlice dehalet ediyor

Risale Haber-Haber Merkezi

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Tulûât adlı eserinden bölümler.)

S - Neden bu kadar İ.g.z. (İngiliz) siyaseti galip çıkar?

C - Siyasetinin hassa-i mümeyyizesi, fitnekârlık, ihtilâftan istifade, menfaat yolunda her alçaklığı irtikâp etmek, yalancılık, tahripkârlık, hariçte menfîliktir. Bir adam, kocaman bir binayı bir günde harap eder, bir taburu ihtilâle verir. Şu alçak siyasettir ki, K.T.T.’yi (Konstantin) zahiren tel’in ettiği halde, gizlice dehalet ediyor. Fenalık ve ahlâk-ı seyyie, siyasetine vasıta olduğu için, her yerde ahlâk-ı seyyieyi himâye ederek teşci eder. Şimdiki İstanbul hâli şahittir.

Said Nursi