Bediüzzaman: Senin elini öpmek değil, temas etmek de İslâmiyete adavet etmek demektir

Bediüzzaman: Senin elini öpmek değil, temas etmek de İslâmiyete adavet etmek demektir

Başka kâfirlere dost olduğunuz gibi bana da dost ve taraftar olunuz. Neden çekiniyorsunuz?

Risale Haber-Haber Merkezi

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Hutuvât-ı Sitte adlı eserinden bölümler.)

Hutuvât-ı Sitte

İKİNCİ HATVESİ: Der (ve dedirtir): “Başka kâfirlere dost olduğunuz gibi bana da dost ve taraftar olunuz. Neden çekiniyorsunuz?”

Şu vesveseye karşı deriz: Muavenet eli(ni) kabul etmek ayrıdır. Adavet eli(ni) öpmek de ayrıdır. Bir kâfirin her bir sıfatı kâfir olmak ve küfründen neş’et etmek lâzım olmadığından, İslâmın eski ve mütecaviz bir düşmanını def’ için, bir kâfir muavenet eli(ni) uzatsa, kabul etmek İslâmiyete hizmettir.

Senin ise, ey kâfir-i mel’un, senin küfründen neş’et eden teskin kabul etmez husumet elini öpmek değil, temas etmek de İslâmiyete adavet etmek demektir.

Said Nursi