Bediüzzaman: Ruh-u beşer, o iki nokta olmazsa en süflî, en berbat bir mahlûk olur

Bediüzzaman: Ruh-u beşer, o iki nokta olmazsa en süflî, en berbat bir mahlûk olur

Mevhum birşey hakikat-i hariciyeye mebde' olamaz

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin NOKTA RİSALESİ adlı eserinden bölümler.)

Vicdan-ı beşer denilen fıtrat-ı zîşuurdur. Şu burhanda dört nükteyi nazar-ı dikkate al.

Üçüncüsü

Mevhum birşey hakikat-i hariciyeye mebde' olamaz. Fıtrat ve vicdanda nokta-i istinad ile nokta-i istimdad, iki hakikat-i zaruriyedir.

Hilkatin safveti ve en mükerremi olan ruh-u beşer, o iki nokta olmazsa en süflî, en berbat bir mahlûk olur.

Hâlbuki, kâinattaki hikmet ve nizam ve kemâl bu ihtimali reddeder.