Bediüzzaman: Ribâ (faiz) taşını altından çeksen, şu zâlim medeniyet kasrı çökecektir

Bediüzzaman: Ribâ (faiz) taşını altından çeksen, şu zâlim medeniyet kasrı çökecektir

Şu âlemin ihtilâli nedir?

Risale Haber-Haber Merkezi

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Rumûz adlı eserinden bölümler.)

“Şu âlemin ihtilâli nedir?”
“Sa’yin sermaye ile mücadelesidir.”

“Acaba ikisini barıştırmak çaresi yok mudur?”
“Evet, vücub-u zekât ve hurmet-i ribâ, karz-ı hasen şerâit-i sulhiyedir. Şu ribâ taşını altından çeksen, şu zâlim medeniyet kasrı çökecektir.”

Said Nursi