Bediüzzaman: Öyle bir inkılâptan haber verir ki küre-i arz patlasa o kadar acip olmaz

Bediüzzaman: Öyle bir inkılâptan haber verir ki küre-i arz patlasa o kadar acip olmaz

En ziyade insanı tahrik eden meraktır

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin NURUN İLK KAPISI adlı eserinden bölümler.)

On dördüncü ders

DOKUZUNCU REŞHA

İşte, bak, ne kadar merak-âver, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakaiki gösteren mesâili ispat eder. Bilirsin ki, en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta, eğer sana denilse, "Yarı ömrünü, yarı malını versen, Kamer'den, Müşteri'den biri gelecek; Kamer'de, Müşteri'de ne var, ne yok, sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ve senin başına ne geleceğini gösterecek." Elbette bilâ-tereddüt vereceksin. Bak şu zâta ki (a.s.m.), her haber verdiği şeyleri, ehl-i şuhud ve ehl-i ihtisas olan bütün enbiya (a.s.) ve evliya imza edip, icma ve tevatür ile tasdik ediyorlar.

Hem o zât (a.s.m.), öyle bir sultanın haberlerini doğru olarak söylüyor ki, o sultanın memleketinde Kamer, bir sinek gibi, bir pervane etrafında döner. Arz olan o pervane ise, bir lâmba etrafında pervaz eder. Güneş olan o lâmba ise, o Sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde, yüz binler misbahları içinde bir lâmbasıdır.

Hem öyle bir acaip bir âlemden hakikî olarak bahseder, öyle bir inkılâptan haber verir ki, binler küre-i arz bomba olsa, patlasalar, o kadar acip olmaz. Bak, onun lisânından اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ 2 اِذَا السَّمَۤاءُ انْفَطَرَتْ 3 اَلْقَارِعَةُ 4 gibi sûreleri işit.

Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber verir ki, şu dünyevî istikbal, ona nisbeten bir katre serap hükmündedir.

Hem öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber verir ki, bütün saadet-i dünyeviye ona nisbeten bir berk-i zâilin bir şems-i sermede nisbeti gibidir.

Dipnot-1: "Bu Kur'ân, kendisine vahyolunandan başka birşey değildir." Necm Sûresi, 53:4.
Dipnot-2: "Güneş dürülüp doplandığında." Tekvir Sûresi, 81:1.
Dipnot-3: "Gök çatlayıp yarıldığı zaman." İnfitar Sûresi, 82:1.
Dipnot-4: O Kaaria, o şiddetli ses çıkararak çarpan!