Bediüzzaman: İngiliz işte böyle zalim bir düstur ile Anadolu’ya hücum ediyor

Bediüzzaman: İngiliz işte böyle zalim bir düstur ile Anadolu’ya hücum ediyor

Askerimize bir köyden bir tüfek açılsa, çoluk çocuğu ile imha edilecektir

Risale Haber-Haber Merkezi

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Tulûât adlı eserinden bölümler.)

S - Anadolu’da pek çok zulüm ediliyor ve pek çok Müslümanlar idam ediliyor. Neden böyle yapıyorlar?

C - Evet, maatteessüf pek feci şeyler oluyor. Fakat asıl sebep, mel’un mim’siz medeniyet, öyle zâlimâne bir silâh, şu harb-i vahşiyaneye vermiştir ki, o silâhın karşısında dayanmak, onun naziriyle mukabele etmek lâzım gelir. Şişhane ile mitralyoza mukabele edilmez.

İşte o silâh, o düstur ki, medeniyet harbin eline vermiştir. Bence kendi gözümle Grandük Nikoloviç’in namına iki emri gördüm. Der: “Askerimize bir köyden bir tüfek açılsa, çoluk çocuğu ile imha edilecektir.” İkinci emri de: “Bir cemaatte bir adam, cephe zararına bize hiyanet etse, çoluk çocuğu ile imha edilecektir.”

İşte böyle azlem bir düstur ile İ.g.z. (İngiliz) Anadolu’ya hücum ediyor.

Said Nursi