Bediüzzaman: İhsan, muhtaç olmayan şahsa olsa, şahsı tembel eder, çingeneliğe alıştırır

Bediüzzaman: İhsan, muhtaç olmayan şahsa olsa, şahsı tembel eder, çingeneliğe alıştırır

Elhasıl, millet bâkîdir, fert fâni...

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin MÜNAZARAT adlı eserinden bölümler.)

SUAL: Sen halkın ihsanına mâni oluyorsun. Acaba bundan sehâvetin tezyifi çıkmaz mı?

CEVAP: İhsan, ihsandır. Eğer nev'e olsa veya muhtaca ve fakire olsa, sehâvet o vakit tam sehâvettir. Eğer millet için olsa, yahut milleti tazammun eden bir ferde olsa güzeldir.

Şayet muhtaç olmayan şahsa olsa, şahsı tembel eder, çingeneliğe alıştırır. Elhasıl, millet bâkîdir, fert fâni...

اَلْمِلَّةُ بَاقِيَةٌ وَمَا اَمَدَّهَا؛ وَالْفَرْدُ فَانٍ وَمَا يَتَمَثَّلُهُ 1

Dipnot-1: Millet ve millete destek veren şey bâkîdir. Birey ve bireyi temsil eden şey de fânîdir.