Bediüzzaman: Hz. Peygamber (asm) işaret etmiş ki, 'Hz. İsâ gelecek, ümmetimden olacak'

Bediüzzaman: Hz. Peygamber (asm) işaret etmiş ki, 'Hz. İsâ gelecek, ümmetimden olacak'

Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı; tekrar yırtılmaya hazırlanıyor

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin TULÛÂT RİSALESİ adlı eserinden bölümler.)

S - Nasraniyet, İslâmiyetin inkişafına bundan sonra mâni olmayacak mıdır?

C - Nasraniyet ya intıfa veya ıstıfa ile terk-i silâh edecektir. Zira birkaç defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı; tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intıfa bulup sönecek, veyahut doğrudan doğruya hakikî Hıristiyanlığın esasına câmi olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecektir.

Beşer dinsiz olamaz.

İşte bu sırr-ı azîme Hazret-i Peygamber (a.s.m.) işaret etmiştir ki, "Hazret-i İsâ gelecek, ümmetimden olacak, ayn-ı şeriatımla amel edecektir.