Bediüzzaman: Herşeyden evvel bize lâzım olan doğruluk ve yalan söylememektir

Bediüzzaman: Herşeyden evvel bize lâzım olan doğruluk ve yalan söylememektir

Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır.

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin MÜNAZARAT adlı eserinden bölümler.)

SUAL: Neden çok âdât-ı müstemirremizi tezyif ediyorsun? HAŞİYE

CEVAP: Her bir zamanın bir hükmü vardır. Şu zaman, bazı ihtiyarlanmış âdâtın mevtine ve neshine hükmediyor. Mazarratlarının menfaatlerine olan tereccuhu, idamına fetvâ veriyor.

SUAL: Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir?

CEVAP: Doğruluk.

SUAL: Daha?

CEVAP: Yalan söylememek.

SUAL: Sonra?

CEVAP: Sıdk, ihlâs, sadâkat, sebat, tesanüd.

SUAL: Yalnız...

CEVAP: Evet...

SUAL: Neden?

CEVAP: Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu burhan kâfi değil midir ki, hayatımızın bekası, imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır?

Haşiye: Bazı sualler komşu görünüyor; lâkin ortalarında büyük bir dere var. Hayal bir balona binse ve eline bir dürbün alsa, ancak vatanlarını bulabilir.