Bediüzzaman: Gavurlardaki iki cereyan necistir tâhir-i mutlak yalnız desatir-i İslâmiyettir

Bediüzzaman: Gavurlardaki iki cereyan necistir tâhir-i mutlak yalnız desatir-i İslâmiyettir

Ayının bağrına dürtmekle kendine musallat etmek, akıldan ziyade cünundur

Risale Haber-Haber Merkezi

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Rumûz adlı eserinden bölümler.)

“Gâvurlardaki iki cereyanları nasıl görüyorsun?”

“Şimdilik biri necis, biri encestir. Tâhir-i mutlak yalnız desatir-i İslâmiyettir.”

“Öyleyse iki cereyana da lânet!”

“Evet. Lâkin bize bulaşmış olan encesin temizliği hesabına, onun izalesine çalışan necise necis demekle onu da kendimize sıçratmak, maslahat olmasa gerektir. Meselâ, bir hınzır seni boğuyor. Bir ayı da onu boğuyor. Ayının bağrına dürtmekle kendine musallat etmek, akıldan ziyade cünundur. Zaten bir cinnet-i müstevliye dünyaya dağılmıştır.”

Said Nursi