Bediüzzaman: Ey divaneler! İşitmediniz mi, anlamamış mısınız ki, bu ayet bir namus-u İlâhîdir?

Bediüzzaman: Ey divaneler! İşitmediniz mi, anlamamış mısınız ki, bu ayet bir namus-u İlâhîdir?

Allah'ın kelâmı değil ki, mensuh olmasın. İşte zaman onu nesheder.

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin MÜNÂZARAT eserinden bölümler.)

Bismillahirrahmanirrahim

SUAL: Nasıl birbiriyle ittihad ve ittifak edecekler? Hâlbuki bazıları bazılarını münkirdir. Onların düsturlarındandır ki, münkir ile muhabbet, belki ünsiyet dahi haramdır. İnkâr meselesi mühimdir.

CEVAP: Öyleyse size şöyle bir hitap etmek hakkımdır:

Ey divaneler! İşitmediniz mi, anlamamış mısınız ki, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ 1 bir namus-u İlâhîdir? Veya körleşmiş misiniz ki, görmüyor musunuz ki, لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ ِلاَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ 2 bir düstur-u Nebevîdir?

Acaba şu sıdk ve kizb mabeyninde mütereddit olan inkâr meselesi, nasıl oldu şu iki esas-ı lâzım ve metine nâsih olabildi, bu inkâr meselesi doğru olsun? Allah'ın kelâmı değil ki, mensuh olmasın. İşte zaman onu nesheder. Zararı faidesine galebesi, neshine fetvâ verir. Mensuh ile amel câiz değildir.

Dipnot-1: "Mü'minler ancak kardeştirler." Hucurât Sûresi, 49:10.
Dipnot-2: "Sizden hiçbiriniz kendisi için istediğini din kardeşi için istemedikçe tam iman etmiş olamaz." Müslim, İman: 71, 72; Buharî, İman: 7; Tirmizî, Kıyâme: 59; Nesâî, İman: 19, 33; İbni Mâce, Mukaddime: 9, Cenâiz: 1; Dârimî, İsti'zân: 5, Rikâk: 29; Müsned, 1:89, 3:176, 206, 251, 272, 278, 289.