Bediüzzaman: Elinizdeki malımızla ve yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz

Bediüzzaman: Elinizdeki malımızla ve yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz

İşi birbirinize havale etmeyiniz

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin MÜNAZARAT adlı eserinden bölümler.)

SUAL: En evvel rüesâmız ıslah olunmalı.

CEVAP: Evet, reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler. Öyleyse, şimdi onların yanındaki akıllarınızla konuşacağım:

Eyyühe'r-ruûs ve'r-ruesâ! Tekâsülî olan tevekkülden sakınınız. İşi birbirinize havale etmeyiniz. Elinizdeki malımızla ve yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz. Çünkü, şu mesâkini istihdam ile ücretinizi almışsınız. İşte hizmet vaktidir.

فَعَلَيْكُمْ بِالتَّدَارُكِ لِمَاضَيَّعْتُمْ فِى الصَّيْفِ 1

Dipnot-1: Vakit geçmiş değil, eskiden kaybettiklerinizi şimdi tadârik edin.