Bediüzzaman cevaplıyor: Nasıl iyilikten fenalık gelir?

Bediüzzaman cevaplıyor: Nasıl iyilikten fenalık gelir?

Zerrâtı günahkârlardan mürekkep bir hükûmet tamamıyla mâsum olamaz

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin MÜNAZARAT adlı eserinden bölümler.)

Bismillahirrahmanirrahim

SUAL: O fırkadan ehl-i fazl kısmına ne diyeceğiz? Onlar iyi adamlardır.

CEVAP: Çok iyiler var ki, iyilik zannıyla fenalık yapıyorlar.

SUAL: Nasıl iyilikten fenalık gelir?

CEVAP: Muhali talep etmek, kendine fenalık etmektir.

Zerrâtı günahkârlardan mürekkep bir hükûmet tamamıyla mâsum olamaz. Demek, nokta-i nazar, hükûmetin hasenâtı, seyyiatına tereccuhudur. Yoksa, seyyiesiz hükûmet muhal-i âdidir. Ben öyle adamlara anarşist nazarıyla bakıyorum.

Zira onlardan birisi—Allah etmesin—bin sene yaşayacak olsa, âdetâ mümkün hükûmetin hangi sûretini görse, hülya ile yine razı olmayacak. Şu hülyanın neticesi olan meylü't-tahrip ile, o sûreti bozmaya çalışacak.

Şu halde, böylelerin fena zannettikleri Jön Türklerin nazarlarında dahi, mel'un, anarşist ve iğtişaşçı fırkasından addolunurlar. Meslekleri ihtilâl ve fesattır.