Bediüzzaman cevaplıyor: İstibdat o kadar fena birşey iken, niçin herkes bir çeşit ile onu irtikâb ederdi?

Bediüzzaman cevaplıyor: İstibdat o kadar fena birşey iken, niçin herkes bir çeşit ile onu irtikâb ederdi?

İçinde tefer'unun (Firavunlaşma) lezzet-i menhûsesi...

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin MÜNAZARAT adlı eserinden bölümler.)

Bismillahirrahmanirrahim

SUAL: İstibdat o kadar fena birşey iken, niçin herkes bir çeşit ile onu irtikâb ederdi?

CEVAP: İçinde tefer'unun (Firavunlaşma) lezzet-i menhûsesi ve tahakküm ve tehevvüs-ü nemrudâne (Nemrut gibi heveslenme) vardı.