Bediüzzaman cevaplıyor: Bir büyük adama, şeyhe ve âlime karşı nasıl hür olacağız?

Bediüzzaman cevaplıyor: Bir büyük adama, şeyhe ve âlime karşı nasıl hür olacağız?

Onlar, meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır!

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin MÜNAZARAT adlı eserinden bölümler.)

Bismillahirrahmanirrahim

SUAL: Bir büyük adama ve bir veliye ve bir şeyhe ve bir büyük âlime karşı nasıl hür olacağız? Onlar, meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların ve faziletlerinin esiriyiz.

CEVAP: Velâyetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe'ni tevazu ve mahviyettir, tekebbür ve tahakküm değildir.

Demek, tekebbür eden sabiyy-i müteşeyyihtir. Siz de büyük tanımayınız.