Bediüzzaman: Bîçare tâliinize (bahtınıza) siz de yardım etmelisiniz

Bediüzzaman: Bîçare tâliinize (bahtınıza) siz de yardım etmelisiniz

Şu tevekkül döner, nefsini nakzeder.

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin MÜNÂZARAT eserinden bölümler.)

Bismillahirrahmanirrahim

Sual: İnşaallah, tâliimiz varsa biz de göreceğiz. Bize tevekkül kâfi değil midir?

Cevap: Bîçare tâliinize siz de yardım etmelisiniz. Bağdat tarrarları gibi olmayınız.

Sizin atâlet bahanesi olan şu teşebbüssüz tevekkülünüz, nizâm-ı esbâbı reddettiğinden, kâinatı tanzîm eden meşîete karşı temerrüd demektir.

Şu tevekkül döner, nefsini nakzeder.