Bediüzzaman: Ben tokadımı Antranik ile beraber Enver'e vurmam

Bediüzzaman: Ben tokadımı Antranik ile beraber Enver'e vurmam

Bence yol ikidir: mizanın iki kefesi gibi

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin SÜNUHAT RİSALESİ adlı eserinden bölümler.)

Dediler: "İttihada şedit bir muarızdın. Neden şimdi sükût ediyorsun?"

Dedim: "Düşmanların onlara şiddet-i hücumundan. Düşmanın hedef-i hücumu, onların hasenesi olan azim ve sebattır ve İslâmiyet düşmanına vasıta-i tesmim olmaktan feragatıdır.

"Bence yol ikidir: mizanın iki kefesi gibi. Birinin hiffeti, ötekinin sıkletine geçer. Ben tokadımı Antranik ile beraber Enver'e, Venizelos ile beraber Said Halim'e vurmam. Nazarımda vuran da sefildir."