Bediüzzaman: Bâtıl şeyleri tasvir, sâfi zihinleri idlâldir (saptırma)

Bediüzzaman: Bâtıl şeyleri tasvir, sâfi zihinleri idlâldir (saptırma)

Ba'dehu cerh ve red ile tedavi, ya olur, ya olmaz

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin İŞÂRÂT RİSALESİ adlı eserinden bölümler.)

Âlim-i mürşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Şu kuzusuna süt, bu yavrusuna kay verir.

Bâtıl şeyleri tasvir, sâfi zihinleri idlâldir ve cerhdir. Ba'dehu cerh ve red ile tedavi, ya olur, ya olmaz.

Bîçare İstanbul, mütebayin, dâhiyâne prensiplerin telkinat-ı musırraneleriyle kabiliyet-i telkîhasını kaybetmiştir. Zihni âlûfte olmuştur.