Bazı dostlarım, ehl-i dünyaya hoş görünmek için benden zâhiren teberri ediyorlar

Bazı dostlarım, ehl-i dünyaya hoş görünmek için benden zâhiren teberri ediyorlar

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

ON ALTINCI MEKTUP
...

ÜÇÜNCÜ MESELE

Benim bazı dostlarım, ehl-i dünya bana şüpheli baktıkları için, ehl-i dünyaya hoş görünmek için benden zâhiren teberri ediyorlar, belki tenkit ediyorlar.

Halbuki, kurnaz ehl-i dünya, bunların teberrisini ve bana karşı içtinaplarını, o ehl-i dünyaya sadakate değil, belki bir nevi riyaya, vicdansızlığa hamledip o dostlarıma karşı fena nazarla bakıyorlar.

Ben de derim: Ey âhiret dostlarım! Benim Kur'ân'a hizmetkârlığımdan teberri edip kaçmayınız. Çünkü, inşaallah benden size zarar gelmez.

Eğer faraza musibet gelse veya bana zulmedilse, siz benden teberriyle kurtulamazsınız. O hal ile, musibete ve tokada daha ziyade istihkak kesb edersiniz. Hem ne var ki evhama düşüyorsunuz?

Bediüzzaman Said Nursi
Mektubat