Bak, nasıl kendilerine karşı yalan söylediler

Bak, nasıl kendilerine karşı yalan söylediler

Ayet meali

A+A-

Cenab-ı Hak (c.c), En'âm Sûresi 22.- 24. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim

22-Artık o gün onları hep berâber bir araya getireceğiz, sonra o şirk koşanlara: “(Hani, ilâh) zannetmekte olduğunuz ortaklarınız nerede?” diyeceğiz.
23-Sonra, “Rabbimiz! Vallâhi, biz müşrik kimseler değildik!” demelerinden başka (o gün bir) fitnelikleri (cevabları) olmayacak!
24-Bak, nasıl kendilerine karşı yalan söylediler ve uydurmakta oldukları şeyler kendilerinden kaybolup gitti!