Azgınlar için kötü dönüş yeri ne kötü yataktır!

Azgınlar için kötü dönüş yeri ne kötü yataktır!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Sâd Suresi 55-60. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

55,56 . Bu (böyledir)! Şübhesiz ki azgınlar için de elbette kötü dönüş yeri, Cehennem vardır; oraya girerler. Artık o ne kötü yataktır!

57 . Bu (böyledir!) İşte tatsınlar onu; bir kaynar su ve bir irin!

58 . Ve bunun şeklinden başka çeşit çeşit (azablar) vardır.

59 . (Azgınların elebaşlarına:) “İşte bunlar, sizinle berâber körü körüne (ateşe) girecek bir topluluktur” (denilir). (Fakat reisler:) “Onlar rahat yüzü görmesin! Çünki onlar (kendileri hak ettiği için) ateşe gireceklerdir” (derler).

60 . (O elebaşlarına uyanlar ise:) “Hayır! (Asıl) siz rahat yüzü görmeyin! Bunu bizim başımıza siz takdîm ettiniz (siz getirdiniz). Artık o ne kötü karargâhtır!” derler.