Arz ve sema ikizdirler, zikirde, fikirde daima beraber dolaşıyorlar

Arz ve sema ikizdirler, zikirde, fikirde daima beraber dolaşıyorlar

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Bakara Sûresi 29. âyetin tefsiri tefsiri

1 ﴾ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاۤءِ﴿ Bunun mâkabliyle cihet-i irtibatı dörttür:

Birinci cihet: Arz ve sema, tev’em, yani ikizdirler; birbirinden ayrılmazlar. Zikirde, fikirde daima beraber dolaşıyorlar. Bu cümleden evvelki cümlede arz zikredildiği gibi, bu cümlede de sema zikredilmiştir.

İkinci cihet: Beşerin arzdan istifadesini ikmal ve itmam eden, ancak semavatın tanzimidir.

Üçüncü cihet: Evvelki âyet, ihsan ve fazl delillerine işaret etmiştir. Bu âyet de, kudret ve azamete işaret ediyor.

Dördüncü cihet: Bu cümle, beşerin istifadesi yalnız arza münhasır olmadığına, sema dahi onun istifadesine teshir edildiğine işarettir.

1 : Sonra gökyüzünü belli bir nizam ile düzenledi. 

Bediüzzaman Said Nursi
İşaratü'l-İ'caz