Arapların söyledikleri en üstün şiir, Lebid'in şu sözüdür

Arapların söyledikleri en üstün şiir, Lebid'in şu sözüdür

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Arapların söyledikleri en üstün şiir, Lebid'in şu sözüdür: "Dikkat ediniz! Allah'ın dışındaki herşey boştur."

(Camiüssağir-1067)