Arap dünyasından yeni bir Bediüzzaman eseri daha

Arap dünyasından yeni bir Bediüzzaman eseri daha

Kadı İyaz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa el-Vâzifî, Bediüzzaman Said Nursi ve Tecdid-i İlm-i Kelam adlı yeni bir eser yayınladı

A+A-

Kadı İyaz Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Faslı ilim adamı Prof. Dr. Mustafa el-Vâzifî, “Bediüzzaman Said Nursi ve Tecdid-i İlm-i Kelam” adlı yeni bir eser yayınladı.

Fas’da  bulunan  “Varakatu'l-Vataniyyeti'd-Davudiyyat” yayınevi tarafından yayınlanan eser, Nursi’de Vacibü’l-Vücudun isbatına dair istidlal tarikleri, Sıfatlar ve Vahdâniyet üzere istidlal, istidlal-i Nübüvvet, Haşir Meselesine delil getirme yolları ve Umumi Sonuç şeklinde 5 bölümden oluşuyor.

Barla Platformu