Ankara İslam aleminin merkezi olacak

Ankara İslam aleminin merkezi olacak

Hilaliye mezuniyet törenine katılan Said Nursi’nin talebesi Abdullah Yeğin Risale Haber’e konuştu

Röportaj: Nurettin Huyut-Risale Haber

Manisa Akhisar'daki Hilaliye Kur’an Kursunun her yıl düzenlemiş olduğu mezuniyet törenine katılan Bediüzzaman Said Nursi’nin talebesi Abdullah Yeğin programı Risale Haber’e değerlendirdi

Hilaliye Kur’an Kursunun 35. Mezuniyet Töreni ile ilgili duygularınız nelerdir?

Eskiden bir zamanlar bu millete Kur’an’ı Kerimi yasak ettiler. Oysa bu millet Kur’an’ı okumasa duramaz. O nedenle çalıştı dua etti, Cenab-ı Allah hem bu milletin hem Üstad gibi zatların çalışmalarını ve dualarını kabul etti ve bize bu serbestliği ihsan etti. Elhamdulillah…

Bu serbestlik bizim için bir fırsattır. Duamız odur ki, Cenab-ı Hak bu serbestliği devam ettirsin ve bu Kur’an kurslarımızı ve dini mekteplerimizi çoğaltsın. Ve cümlemize böyle saadetli günler ihsan etsin.  O nedenle seviniyoruz, Allah’a şükürler olsun, şükrün karşılığı daha çok çalışmaktır. Allah bizi hizmet-i imaniyede muvaffak eylesin.

ayegin_risalehaber1.jpg

Bir insan ehli iman olursa dünyası da cennet gibi olur, ahireti de cennet gibi olur. O nedenle ben inanmayanlara acıyorum ve Risale-i Nur inanmayanları öyle güzel tarif ediyor ki, o tarife bakınca diyoruz ki, Allah bizi küfre düşürmesin ve küfre boyun eğdirmesin.

Bugün Avrupa’da, Amerika’da, Rusya’da dünyanın her tarafında Risale-i Nurun serbestiyeti ve inkişafı gittikçe genişliyor. Her tarafta Risale-i Nur dershaneleri açılıyor. Hepsi bizimdir, hepsiyle iftihar ediyoruz. O nedenle ne kadar sevinsek ne kadar şükretsek, ne kadar hamdetsek azdır.
Allah cümlemizi İslam olarak yaşatsın, İslam olarak çalıştırsın, İslam olarak öldürsün…

ayegin_risalehaber3.jpg

Muhterem ağabey, dikkat ediyoruz sürekli bu tür faaliyetlere katılıyorsunuz. Nerede Kur’an ve Risale-i Nur ile ilgili bir etkinlik olsa bir faaliyet olsa sizi orada görüyoruz. Hiçbir ayırım yapmadan tüm cemaatlerin yaptığı faaliyetlere katılmaya gayret ediyorsunuz. Bunun hikmeti nedir acaba? Hem bu kadar yoğun çalışmadan dolayı hiç yorulmuyor musunuz?

Yorulmak diye bir şey yoktur. Allah rızası için yapılan bütün ameller, kolaydır, zevklidir. Hem sonra nerede Kur’an-ı Kerim, Risale-i Nur okunuyorsa orası bizimdir. Nerede Risale-i Nur varsa orası Müslüman’ın gideceği yerdir. Biz Müslüman isek, Müslümanların aleyhinde hiçbir zaman olmayız. Elbetteki onları severiz ve onları desteklemek isteriz.

Nur cemaatlerinin hepsi kardeştir ve bir elin beş parmağı gibidir. Hepsi aynı vücudun azalarıdır. Hepsi birbirinin mütemmimidir. İnsanlar tek başlarına bir şey yapamazlar. Bu zaman cemaat zamanıdır. Elbette ki, kendisi ile beraber olanlarla herkes bir cemaat meydana getirmiş, bir şahs-ı manevi olmuş, İslamiyet’e hizmete çalışıyor.

Bu meselede İhlas Risalesi, Uhuvvet Risalesi bizim düsturumuz, kanunumuz olmalıdır. Biz ona göre hareket etmeliyiz. Biz hiçbir zaman Müslümanlardan ayrı değiliz. Ehl-i tarik olsun, ehl-i din olsun, ehl-i siyaset olsun (dindar siyasetçilere de duacıyız) biz küfre karşı bir bütünüz. Biz sadece iman etmeyenlere karşıyız. Hepsi bizim kardeşimiz, biz şu, bu diye fark etmiyoruz. Allah bizi gafletten uyandırsın.

Birlik ve beraberlik ileride oluşacak İslam birliğine de temel teşkil eder mi?

İnşaallah, zaten Üstad Hazretleri bu meseleyi Hutbe-i Şamiye’de ilan etmiştir. Ayrıca özel görüşmelerimizde de demişti ki, (ben bunu gittiğim her yerde de söylüyorum) “Nasıl ki, Osmanlı Devleti zamanında İstanbul bütün İslam memleketlerinin merkezi hükmündeydi, İstanbul bütün İslam alemini idare ediyordu. Aynen onun gibi gelecekte Ankara o vazifeyi yapacak” demişti.

İnşaallah o vakit yaklaşıyor. Bu çalışmalarda ona doğru gidişimizin alametleridir. Bunun için çok dua etmemiz lazım. Cenab-ı Hak bizi düşman şerrinden muhafaza eylesin…
Desiselerle, yalanlarla, fitne yaparak milletin aleyhinde çalışanlara da Allah fırsat vermesin. Amin…

www.RisaleHaber.com