And olsun ki, Rabbinin delillerinden en büyüğünü gördü

And olsun ki, Rabbinin delillerinden en büyüğünü gördü

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Necm Sûresi 13-18. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

13, 14-And olsun ki, onu (Cebrâîl’i aslî sûretinde) diğer bir inişte de (mi‘râc gecesi), Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında (iken) gördü.

15-Ki Cennetü’l-Me’vâ onun yanındadır.

16-O zaman Sidre’yi bürümekte olan, bürüyordu.

17-(O haşmetli makamda Muhammed’in) göz(ü) ne kaydı, ne de haddini aştı.

18-And olsun ki, Rabbinin delillerinden en büyüğünü gördü.