Ancak Biz hayat veririz ve öldürürüz, dönüş de ancak Bizedir

Ancak Biz hayat veririz ve öldürürüz, dönüş de ancak Bizedir

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kaf Sûresi 39-45. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

39-(Habîbim, yâ Muhammed!) O hâlde (onların) söylediklerine sabret! Hem güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbine hamd ile (O’nu) tesbîh et (sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl)!

40-Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkalarında da O’nu tesbîh et (akşam ve yatsı namazlarını ve sabah namazının sünnetini kıl ve ardındaki tesbîhâtı yap)!

41-Ve nidâ eden (İsrâfîl)’in, yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver!

42-O gün (bütün halk) o (korkunç) sesi (İsrâfîl’in sûra ikinci üfleyişini) gerçek olarak işiteceklerdir! İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür!

43-Şüphesiz ki ancak biz hayat veririz ve öldürürüz; dönüş de ancak bizedir.

44-O gün yer, onlardan yarılır; sür‘atli kimseler olarak (kabirlerinden çıkarlar)! İşte bu haşirdir; bize göre pek kolaydır!

45-Biz onların söylemekte olduklarını en iyi bileniz; sen ise onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin; o hâlde, tehdîdimden korkanlara Kur’ân ile nasîhat et!