Allah’ın ve Resûlünün önüne geçmeyin! Ve Allah’tan sakının!

Allah’ın ve Resûlünün önüne geçmeyin! Ve Allah’tan sakının!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hucurat Sûresi 1-3. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:
[Medîne devrinde nâzil olmuştur, 18 âyettir.]

1-Ey îmân edenler! Allah’ın ve Resûlünün önüne geçmeyin! Ve Allah’tan sakının! Şüphesiz ki Allah, Semî‘ (herşeyi işiten)dir, Alîm (hakkıyla bilen)dir.

2-Ey îmân edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın! Birbirinize bağırmanız gibi ona sözü öyle yüksek sesle söylemeyin! Yoksa siz farkında bile olmadan amelleriniz boşa gider!

3-Doğrusu, Allah Resûlünün huzûrunda (ona olan hürmetlerinden) seslerini kısanlar var ya, işte onlar öyle kimselerdir ki, Allah onların kalblerini takvâ için imtihân etmiştir (de onlar bu âdâba riâyet etmekle onda muvaffak olmuşlardır). Onlar için bir mağfiret ve (pek) büyük bir mükâfât vardır.

4-(Ey Habîbim!) Doğrusu sana hucurât’ın (odaların) arkasından (evinin dışından, edebe muhâlif olarak) seslenen kimseler var ya, onların çoğu (bu âdâba) akıl erdirmiyorlar.

5-Hâlbuki gerçekten onlar, (sen evinden) kendilerine çıkıncaya kadar sabretselerdi, (bu) kendileri için elbette hayırlı olurdu. Bununla berâber Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.