Allah'ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar

Allah'ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Tevbe Sûresi 32-33. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

32. Allah'ın nûrunu ağızlarıyla (güyâ) söndürmek istiyorlar; hâlbuki kâfirler hoşlanmasa da Allah, mutlaka nûrunu tamamlamak ister.

33. Müşrikler hoşlanmasa da, onu (İslâm'ı) dinlerin hepsine üstün kılmak için, Resûlünü hidâyet ve hak dîn ile gönderen O'dur.