Allah'ın kitabı Allah'ın gökten yere uzatılmış ipidir

Allah'ın kitabı Allah'ın gökten yere uzatılmış ipidir

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Said el-Hudri (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Allah'ın kitabı Allah'ın gökten yere uzatılmış ipidir.

(Camiüssağir-6220)