Allahım, bize zulmedenlerden intikamımızı al

Allahım, bize zulmedenlerden intikamımızı al

Hadis-i Şerif

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

İbni Ömer (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Allah'ım, bize bizimle Sana isyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar korkunu, bizi Cennetine kavuşturacak taatinı, dünya musibetlerini bizden hafifletecek kuvvetli îmanı nasib eyle. 

Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın sürece kulağımızdan, gözümüzden ve kuvvetimizden bizi faydalandır. Bunları son ânımıza kadar bizden alma. 

Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bize dînî musibet verme. Dünyayı, bizim en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma. Bize acımayanları başımıza musallat etme.

(Camiüssağir-1505)