Allah’a yakın kullar için iki Cennet vardır!

Allah’a yakın kullar için iki Cennet vardır!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Rahman Suresi 46-53. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

46,47 . (Hesab vermek üzere) Rabbinin huzûrunda (durmaktan) korkan kimse için (Allah’a yakın kılınmış kullar olan sâbikūn için Adn ve Naîm olarak) iki Cennet vardır! Şimdi Rabbinizin ni‘metlerinden hangisini yalanlarsınız?

48,49 . (O her iki Cennet de) dallar (çeşit çeşit meyveli ağaçlar) sâhibidirler! Şimdi Rabbinizin ni‘metlerinden hangisini yalanlarsınız?

50,51 . İkisinde de akan iki pınar vardır! Şimdi Rabbinizin ni‘metlerinden hangisini yalanlarsınız?

52 . İkisinde de her meyveden çifter çifter (çeşitler) vardır.

53 . Şimdi Rabbinizin ni‘metlerinden hangisini yalanlarsınız?