Allah’a tevekkül et! Çünkü vekîl olarak Allah yeter!

Allah’a tevekkül et! Çünkü vekîl olarak Allah yeter!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Ahzâb Sûresi 1-3. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:
[Medîne devrinde nâzil olmuştur, 73 âyettir.]

1-Ey Peygamber! Allah’dan sakın; kâfirlere ve münâfıklara itâat etme! Şübhe yok ki Allah, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

2-Ve Rabbinden sana vahyedilene tâbi‘ ol! Şübhesiz ki Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdardır.

3-O hâlde Allah’a tevekkül et! Çünkü vekîl olarak Allah yeter!