Allah’a karz-ı hasen ile borç verirseniz, onu size kat kat artırır 

Allah’a karz-ı hasen ile borç verirseniz, onu size kat kat artırır 

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Teğabun Sûresi 17-18. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

17-Eğer Allah’a karz-ı hasen (güzel bir borç) ile borç verirseniz, onu size (kat kat) artırır ve size mağfiret eder. Çünki Allah, Şekûr (iyilik edene çok mükâfât veren)dir, Halîm (azabda hiç acele etmeyen)dir.

18-(O,) gayb ve şehâdeti (gizli olanı ve görüneni) hakkıyla bilendir, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.