Allah, yaratmaya başlar, sonra onu kıyâmette tekrar iâde eder!

Allah, yaratmaya başlar, sonra onu kıyâmette tekrar iâde eder!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Yunus Sûresi 34-36. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

34.De ki: “(Allah’a şirk koştuğunuz) ortaklarınızdan, (mahlûkātı) yaratmaya başlayıp, sonra onu (o yaratmayı, âhirette) tekrar iâde edecek olan var mı?” De ki: “Allah, yaratmaya başlar, sonra onu (kıyâmette) tekrar iâde eder! Öyleyse (haktan) nasıl çevriliyorsunuz?”

35.De ki: “(Allah’a şirk koştuğunuz) ortaklarınızdan hakka hidâyet edecek var mı?” De ki: “Allah, hakka hidâyet eder. Öyle ise hakka hidâyet eden mi tâbi‘ olunmaya daha lâyıktır, yoksa hidâyet olunmadıkça kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Öyle ise size ne oluyor? Nasıl (böyle esassız) hüküm veriyorsunuz?”

36.Hâlbuki onların çoğu, zandan başka bir şeye tâbi‘ olmaz. Elbette zan, haktan (ilimden) hiçbir şeyin yerini tutmaz! Şübhesiz ki Allah, onlar ne yaparlarsa hakkıyla bilendir.