Allah, sana şanlı bir zaferle yardım etsin!

Allah, sana şanlı bir zaferle yardım etsin!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Fetih Sûresi 1-3. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:
[Medîne devrinde nâzil olmuştur, 29 âyettir.]

1-Şüphesiz ki biz sana, apaçık bir fetih açtık (ihsân ettik).

2-Tâ ki Allah, senin günâhından geçmiş ve gelecek olanı, senin için bağışlasın;(*) üzerine olan ni‘metini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola hidâyet etsin!

3-Ve Allah, sana şanlı bir zaferle yardım etsin!

(*) “(Âyetteki mağfiret) hakīkī günahlardan değil; çünki ismet (günahlara karşı korunmuş olmak) var, günah yok. Belki makām-ı nübüvvete (peygamberlik makāmına) lâyık bir ma‘nâ ile mağfirettir (bağışlanmaktır).” (Lem‘alar, 7. Lem‘a, 27)