Allah, rızkı dilediğine dilediği miktarda indirir

Allah, rızkı dilediğine dilediği miktarda indirir

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Şûrâ Suresi 24-27. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

24 . Yoksa (senin için): “Allah’a bir yalan iftirâ etti” mi diyorlar? Eğer Allah dilerse, seninkalbini de mühürler. Çünki Allah, bâtılı yokeder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şübhesiz ki O, sînelerin içinde olanı hakkıyla bilendir.

25 . Hem O, kullarından tevbeleri kabûl eden, kötülükleri affeden ve yapmakta olduklarınızı bilendir.

26 . Ve îmân edip sâlih ameller işleyenlere icâbet eder (onların duâlarına cevab verir) ve fazlından onlara (mükâfâtlarını) arttırır. Kâfirlere gelince, onlar için (çok) şiddetli bir azab vardır.

27 . Bununla berâber Allah, kullarına (herbirine) rızkı bol bol verse idi, elbette yeryüzünde azgınlık ederlerdi; fakat (O, rızkı dilediğine) dilediği mikdarda indirir. Şübhesiz ki O, kullarından hakkıyla haberdâr olandır, (onları) hakkıyla görendir.