Allah onu hangi şeyden yarattı?

Allah onu hangi şeyden yarattı?

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Abese Sûresi 17-22. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

17-Kahrolası (o münkir) insan, ne nankördür!

19, 18-(Allah) onu hangi şeyden yarattı? Bir nutfeden (hakir bir sudan süzülmüş hulâsadan)! Onu yarattı da ona (bir hayat) takdîr etti.

20-Sonra (ana karnından çıkma) yolu(nu) ona kolaylaştırdı! (*)

21-Sonra onu öldürdü de, kabre koydurdu!

22-Sonra dilediği zaman, onu (tekrar) diriltir!

(*) Bu âyet-i celîleye: “Sonra (hayır ve şer) yolunu ona açıkladı” diye de ma‘nâ verilmiştir. (Nesefî, c. 4, 80)