Allah, onlara dünya hayâtında rezilliği tattırdı, âhiret azâbı ise daha büyüktür

Allah, onlara dünya hayâtında rezilliği tattırdı, âhiret azâbı ise daha büyüktür

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Zümer Sûresi 23-26. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

23 . Allah, sözün en güzelini, (âyetleri) birbirine benzeyen ve (hakîkatleri) tekrarlanan bir kitab hâlinde indirdi. Rablerinden korkanların derileri ondan ürperir! Sonra derileri de, kalbleri de Allah’ın zikrine yumuşar! İşte bu (kitab) Allah’ın hidâyetidir; onunla (hikmetine binâen kendi lütfundan) dilediğini hidâyete erdirir. Allah, kimi de (kendi isyânındaki ısrârı yüzünden) dalâlete atarsa, artık onu hidâyete erdirecek olan yoktur.

24 . O hâlde kıyâmet günü, yüzü ile azâbın kötüsünden (onun şiddetinden) korun(maya çalış)an kimse (azabdan emîn olan kimse gibi) midir? Ve zâlimlere: “Tadın, kazanmakta olduklarınızı(n vebâlini)!” denilir.

25 . Onlardan öncekiler (peygamberlerini) yalanladı da hatırlarına gelmeyen bir yerden azab kendilerine geliverdi.

26 . Böylece Allah, onlara dünya hayâtında rezilliği tattırdı. Elbette âhiret azâbı ise, daha büyüktür. Keşke bilselerdi!