Allah, inkâr edenlere, Nuh ve Lut'un karısını, imân edenlere de Fir'avun'un hanımını misâl getirdi

Allah, inkâr edenlere, Nuh ve Lut'un karısını, imân edenlere de Fir'avun'un hanımını misâl getirdi

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Tahrim 10-12. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

10 . Allah, inkâr edenlere, Nûh’un karısı ile Lût’un karısını bir misâl olarak getirdi. (Bu ikisi) kullarımızdan iki sâlih kulun (nikâhı) altında idiler de onlara hâinlik (îman cihetiyle münâfıklık) ettiler; bu yüzden (o iki peygamber) Allah’dan (gelen) bir şeyi onlardan def‘ edemedi. Ve (o kadınlara) denildi ki: “(Haydi!) O girenlerle berâber, siz de ateşe girin!”

11 . Allah, îmân edenlere de Fir‘avun’un hanımını (Asiye’yi) bir misâl olarak getirdi. Hani (o): “Rabbim! Senin katında benim için Cennette bir ev yap, beni Fir‘avun’dan ve onun (kötü) işinden kurtar, hem beni bu zâlimler topluluğundan kurtar!” demişti.

12 . Irzını korumuş olan İmrân kızı Meryem’i de (misâl gösterdi); artık ona (yarattığımız) rûhumuzdan (Cebrâil vâsıtasıyla) üfledik; (o,) Rabbisinin kelimelerini (hükümlerini) ve kitablarını tasdîk etti ve itâat edenlerden oldu.