Allah îman edenlere sağlam sözle, kelime-i şehâdetle sebat verir

Allah îman edenlere sağlam sözle, kelime-i şehâdetle sebat verir

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), İbrahim Sûresi 24-27. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

24-Görmedin mi, Allah nasıl bir misâl getirdi; güzel bir sözü (kelime-i tevhîdi), kökü (yerde) sâbit, dal(lar)ı ise gökte olan güzel bir ağaç gibi (kıldı).

25-(O ağaç,) Rabbisinin izni ile her zaman meyvesini verir. Ve Allah, insanlara böyle misâller getirir, tâ ki ibret alsınlar.

26-Kötü bir sözün misâli ise, yerin üstünden koparılmış, kötü bir ağaca benzer ki onun için bir sebat yoktur.

27-Allah îmân edenlere, dünya hayâtında da, âhirette de sağlam sözle (kelime-i şehâdetle) sebat verir. Allah, zâlimleri ise (kendi zulümleri sebebiyle) dalâlete atar ve Allah, dilediğini yapar.