Allah ile, O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberiyle mi alay ediyordunuz?

Allah ile, O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberiyle mi alay ediyordunuz?

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Tevbe Sûresi 64-66. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

64. Münâfıklar, kalblerinde olanı kendilerine haber verecek bir sûrenin onlara(mü'minlere) indirilmesinden endişe ederler. De ki: '(Siz) alay edin. Şübhesiz ki Allah, kaçındığınız şeyi ortaya çıkarıcıdır.'

65. And olsun ki onlara (niçin alay ettiklerini) sorsan, elbette: 'Biz ancak (lâfa) dalıp şakalaşıyorduk' derler. De ki: 'Allah ile, O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberiyle mi alay ediyordunuz?'

66. (Boşuna) özür dilemeyin; îmân etmenizden sonra gerçekten kâfir(liğinizi açığa vurmuş) oldunuz! İçinizden bir kısmını (samîmî tevbelerine binâen) affetsek bile, bir kısmına da gerçekten onlar günahkâr kimseler olduklarından dolayı azâb edeceğiz!