Allah herşeyin yaratıcısıdır ve O, herşeye vekîldir

Allah herşeyin yaratıcısıdır ve O, herşeye vekîldir

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Zümer Sûresi 62-67. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

62-Allah herşeyin yaratıcısıdır ve O, herşeye vekîldir.

63-Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Allah’ın âyetlerini inkâr edenlere gelince, işte onlar hüsrâna uğrayanların ta kendileridir.

64-De ki: “Şimdi bana, Allah’dan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz, ey câhiller!”

65-(Habîbim, yâ Muhammed!) Celâlim hakkı için, sana ve senden önceki (peygamber)lere şöyle vahyedildi: “And olsun ki, (sen de) eğer (Allah’a) ortak koşarsan, amelin mutlaka boşa gider ve elbette hüsrâna uğrayanlardan olursun!”

66-Hayır! Öyle ise sâdece Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol!

67-Hâlbuki (o kullar) Allah’ı şânının hakkıyla takdîr edemediler (tanıyamadılar, lâyıkıyla kulluk edemediler). Fakat kıyâmet günü, yer tamâmen O’nun avucunda (mülkü ve tasarrufunda)dır; gökler de O’nun sağ eliyle (kudretiyle) dürülmüşlerdir. O, (onların) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzeh ve pek yücedir.