Allah, haram kıldığı şeyde sizin için şifâ yaratmamıştır

Allah, haram kıldığı şeyde sizin için şifâ yaratmamıştır

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ümmü Seleme (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Allah, haram kıldığı şeyde sizin için şifâ yaratmamıştır.

(Camiüssağir-1773)